Showing 25–36 of 123 results

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp tím 8 cành

2,800,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hồ điệp tống tím 6 cành

2,100,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp trắng đốm 6 cành

2,100,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hồ điệp trắng nhụy tím

2,100,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hồ điệp vàng mộng mơ

1,750,000 
2,450,000 
1,000,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp 5 cành

1,750,000 
6,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp đa sắc mini

2,800,000 
3,000,000 
5,400,000