Showing 25–36 of 80 results

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hồ điệp trắng tinh khôi

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa hồ điệp Tết

3,000,000 
2,450,000 

Lan Hồ Điệp 3 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp linh linh

3,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

2,100,000 
1,750,000 
2,450,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp trưng Tết

1,750,000 
3,000,000 
2,100,000 
1,200,000