Showing 49–60 of 74 results

1,000,000 
1,750,000 

Lan Hồ Điệp 2 Cành

Chậu lan hồ điệp sánh đôi

1,000,000 

Lan Hồ Điệp 3 Cành

Chậu lan hồ điệp tím 3 cành

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu lan hồ điệp tím mộng mơ

1,600,000 
1,750,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu lan hồ điệp tình yêu

1,200,000 
1,750,000 
1,200,000 
1,200,000 

Lan Hồ Điệp 3 Cành

Chậu lan hồ điệp văn phòng

1,200,000 
1,200,000