Showing 25–36 of 79 results

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp 5 cành

1,750,000 

Lan Hồ Điệp 3 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp gió xuân

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp linh linh

3,000,000 

Lan Hồ Điệp 3 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp sắc màu

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng

2,100,000 
1,750,000 
2,450,000 
3,000,000 
2,100,000 
1,200,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 Cành

Chậu lan hồ điệp 15 cành

4,500,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu lan hồ điệp 6 cành

2,100,000