Showing 37–48 of 116 results

Lan Hồ Điệp 10-20 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp đoàn viên

3,600,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp linh linh

3,000,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp may mắn

1,800,000 

Lan Hồ Điệp 3 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp sắc màu

1,200,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp tím sang trọng

1,000,000 
1,750,000 
500,000 
2,450,000 
8,700,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng

2,800,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 Cành

Chậu hoa lan hồ điệp vàng 9 cành

2,900,000